Sözel Bildiri ve Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildiri ve Poster Sunumları

 

  • Cetin T, Aktas E, Bilgic S, Guloksuz S, Coskun KS, Deniz G, Oral ET. Comparison of sIL-6R and sTNF-RI Levels in the Euthymic Bipolar Patients with and without Subthreshold Symptoms. 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting, 4-7 October 2008, p102(Poster presentation), 106, Antalya, Turkey.

  • Cetin T, Aktas E, Bilgic S, Guloksuz S, Coskun KS, Deniz G, Oral ET. Eşik Altı belirtilerle Seyreden Bipolar Bozukluğu Olan Hastalar ve Belirtisiz Ötiimik Bipolar Hastalarda Çözünür sitokin Reseptör (sIL-6R ve sTNF-RI) Düzeylerinin Belirlenmesi, 44. Ulusal Psikyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, 14-19 Ekim 2008, P13 (Poster sunumu), 102, Antalya.

  • Aktaş E., Ciftci F, Guloksuz S, Koksalan K., Sezer O, Oral ET., Cetin T, Kurt E, Kaya H, Deniz G. Comparison of Quanti-FERON-TB Gold and tuberculin skin test for diagnosis of latent tuberculosis infection in patients with chronic schizophrenia. 20th Annual Congress of ERS, 18-22 September 2010, P4997(Poster presentation),924S,European respiratory journal 36(54), Barcelona, Spain.

  • Dalbudak E, Evren C, Acar M, Gündüz E, Cetin T, Gündüz M, Aldemir S. Prodynorphin gene polymorphisms is not related with heroin dependency among Turkish men:a pilot study. 6. Psikofarmaloji Kongresi, 16-20 Nisan 2014 (poster sunumu), Antalya